Szolgáltatásaink

SZOLGÁLTATÁSAINK AJÁNLATKÉRŐKNEK
•    Közbeszerzések Kbt. 11/A. § szerinti átláthatóságának
biztosítása közbeszerzési biztossal.
•    Beszerző szervezetek közbeszerzési rendszerének megtervezése kialakítása
•    Közbeszerzési szabályzatok elkészítése
•    Általános és egyedi közbeszerzési tanácsadás
Közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítása
1.   Felhívás (részvételi, ajánlati, ajánlattételi) elkészítése a megbízó szempontjai szerint
2.   Dokumentáció összeállítása
3.   Az eljárásban szükséges konzultáció, kiegészítések, felvilágosítások összeállítása
4.   Ajánlatok bontása a megbízó székhelyén
5.   Ajánlatok értékelése
6.   Összegzés összeállítása
7.   Eredményhirdetés a megbízó székhelyén
8.   Eredményes közbeszerzési eljárás esetén közreműködés a szerződéskötésben
9.   Szükséges hirdetmények közzététele
10. A közbeszerzést érintő esetleges jogorvoslati eljárásokban történő
képviselet biztosítása